"Cultural Scherzo"

 

Una de les principals eines i més efectives per a millorar les societats és l'art, per això treballem en aquest ambiciós programa que pretén acostar la música una mica més tant als que veuen aquest art com quelcom molt llunyà com a aquells que tenen curiositats o volen aprofundir més en aquest món.

 

Músics de primer nivell del nostre país, professors de centres superiors o professionals del món de la música i de l'art ja sigui en format xerrades sobre un tema concret, orientació per a futurs músics professionals, masterclasses o beques en cursos externs internacionals entre altres són algunes de les propostes en les què treballem per a posar molt aviat a l'abast tant d'alumnes com de gent externa al nostre centre.

 

 

PRÒXIM CONCERT

PRÒXIM CONCERT